Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej im. I.J. Paderewskiego w Warszawie

Przejdź do treści

Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie zostało założone przez grupę entuzjastów i miłośników kultury polskiej w celu ochrony jej przed zapomnieniem. W dobie transformacji ustrojowej, jakiej jesteśmy świadkami w Polsce, istnieje duże niebezpieczeństwo, że w porywie zachłyśnięcia się wolnością mediów dorobek kulturalny polskiej historii będzie marginalizowany. Wielka sztuka i kultura z racji swojej elitarności wymaga od odbiorcy szerszego zaangażowania intelektualno - emocjonalnego, a co za tym idzie odpowiedniego przygotowania.
Naszym celem jest szeroko pojęta ochrona całego dorobku polskiej muzyki. Chcemy nie dopuścić do tego, aby  wybitne postacie polskich kompozytorów takich jak, Ignacy Jan Paderewski, Juliusz Zarębski, Zygmunt Noskowski, Karol Szymanowski, Stanisław Moniuszko, Zygmunt Stojowski, Władysław Żeleński oraz wielu innych byli dla przyszłego pokolenia nic nie znaczącymi nazwiskami. Poprzez edukację muzyczną młodszego pokolenia chcemy przygotować je do odbioru muzyki klasycznej we współczesnym świecie, gdzie wolność polega na wolności wyboru, a nie schlebianiu niskim gustom.

Karol Radziwonowicz

Prezes zarządu

Wróć do spisu treści