Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej im. I.J. Paderewskiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie zostało założone przez grupę entuzjastów i miłośników kultury polskiej w celu ochrony jej przed zapomnieniem. W dobie transformacji ustrojowej, jakiej jesteśmy świadkami w Polsce, istnieje duże niebezpieczeństwo, że w porywie zachłyśnięcia się wolnością mediów dorobek kulturalny polskiej historii będzie marginalizowany. Wielka sztuka i kultura z racji swojej elitarności wymaga od odbiorcy szerszego zaangażowania intelektualno - emocjonalnego, a co za tym idzie odpowiedniego przygotowania.
Naszym celem jest szeroko pojęta ochrona całego dorobku polskiej muzyki. Chcemy nie dopuścić do tego, aby  wybitne postacie polskich kompozytorów takich jak, Ignacy Jan Paderewski, Juliusz Zarębski, Zygmunt Noskowski, Karol Szymanowski, Stanisław Moniuszko, Zygmunt Stojowski, Władysław Żeleński oraz wielu innych byli dla przyszłego pokolenia nic nie znaczącymi nazwiskami. Poprzez edukację muzyczną młodszego pokolenia chcemy przygotować je do odbioru muzyki klasycznej we współczesnym świecie, gdzie wolność polega na wolności wyboru, a nie schlebianiu niskim gustom.
Ignacy Jan Paderewski,  dzięki swej artystycznej sławie oraz wpływom w salonach polityki globalnej,  jako wielki mąż stanu i patriota,  przywrócił pamięć o Polsce światu i Europie. Stworzył Polskę jako podmiot polityczny, gdy jeszcze nie było jej na mapie Europy, przez co zbudował jej podmiotową suwerenność otwierając przestrzeń i fundamenty moralnych oraz prawnych racji dla działań niepodległościowych innych wielkich polityków. Dlatego pamięć oraz promowanie wszystkich wymiarów działalności Ignacego Paderewskiego
w tym także politycznego, pozostaje również w polu aktywności Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im I.J. Paderewskiego, zwłaszcza w latach obchodów 100-lecia Niepodległości, manifestowanej przez długie wcześniejsze lata przez Paderewskiego na fortepianie, zanim śpiew Jego klawiatury nie przerósł w czyn walczących o jej granice.

Karol Radziwonowicz

Prezes zarządu

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego